Dublinvej 2A 2300 København S. Tlf: +45 70 27 54 55
Støbeskel
Konstruktioner: Mange beton- konstruktioner er udført i etaper. En følge deraf er støbeskel, der, når de er udsat for fugtpåvirkninger eller direkte vandtryk, kan risikere vandgennemtrængning. Dette kan ske for både helt nye og gamle konstruktioner.

Dette søges ofte imødegået ved at anvende forskellige former for fugebånd. Ofte viser dette sig ikke at være tilstrækkeligt for at forhindre vand i at trænge gennem konstruktionerne.
Problem: Der trænger vand ind eller der afsættes udslag af alkalikiesel fra konstruktionen. Dette kan medføre et dårligt indeklima samt direkte skader pÅ installationer samt inventar.

Levetid: Da der er risiko for alvorlige skader på konstruktionerne med en betydelig nedsættelse af levetiden, bør de første advarselssignaler tages alvorligt. Det vil sige: når der kan konstateres forekomster af alkalikiesel indvendigt på vægge, lofter eller gulve.

Injiceringen: Injiceringen udføres ved at der bores ind til midt i konstruktionen hvorefter der injiceres med Webac Inject. Borehullet lukkes derefter med beton. Revnen i konstruktionen er herefter tætnet med en massiv acrylmasse der er uopløselig men som stadig er aktiv, hvis der skulle ske sætningsskader eller termiske bevægelser. Hvis der skulle trænge vand ind i konstruktionen, vil acrylmassen svulme op og udfylde det ny hulrum.